Entreprenadrätt

Larsson Widman Advokatbyrå arbetar med entreprenad- och konsulträtt och biträder klienter i många olika typer av uppdrag och ärenden på det entreprenadrättsliga området.

Advokatbyrån bistår byggmarknadens aktörer vid genomförandet av olika typer av bygg- och anläggningsprojekt. Vi bistår vid upprättande och tolkning av avtal och övriga kontraktshandlingar, samt företräder våra klienter och tar tillvara deras intressen vid förhandlingar av olika slag. Vi bistår våra klienter med juridisk rådgivning på området och företräder dem i tvister och domstolsprocesser.

Genom vår kompetens på det fastighetsrättsliga området kan vi även bistå med rådgivning och biträde vid exempelvis plan- och bygglagsrättsliga frågor i samband med genomförandet av ett byggprojekt, rörande exempelvis bygglov, detaljplaner samt start- och slutbesked.

På det entreprenad- och konsulträttsliga området företräder vi företag och andra kommersiella aktörer, på såväl beställar- som entreprenörs- och konsultsidan samt också privatpersoner/konsumenter.

Larsson Widman Advokatbyrå arbetar med fastighetsrätt och entreprenadrätt