Eva Larsson Widman

070-765 36 95
eva@larssonwidman.se

Eva Larsson Widman är advokat och arbetar med

• Fastighetsrätt
• Plan- och byggrätt, exempelvis detaljplaner och bygglov
• Entreprenad- och konsulträtt
• Fel i fastighet
• Strandskyddsfrågor
• Servitutsrätt
• Arrenderätt
• Bostadsrätt
• Processrätt

Yrkesmässig bakgrund i sammanfattning

• Advokat vid advokatbyråerna Widman Wiss Advokatbyrå, Advokatbyrån Hellgren Linander och Landahl Advokatbyrå (2006-pågående)
• Biträdande jurist vid Landahl Advokatbyrå, tidigare Advokatbyrån Wennerholm & Öhman (2002-2006)
• Tingsnotarie, Nyköpings och Kristianstads tingsrätter (2000-2002)
• Jur kand, Uppsala Universitet (2000)
• Byggnadsingenjör (1992)

Eva Larsson Widman

Eva Larsson Widman deltar återkommande i Advokatsamfundets remissarbete rörande ny lagstiftning på det fastighetsrättsliga området. Hon är medlem i Svenska Föreningen för Entreprenad- och Konsulträtt, SVEFEK, och i föreningen Swedish Women in Arbitration Network, SWAN samt i ett informellt fastighetsrättsligt nätverk bestående av advokater verksamma inom det fastighetsrättsliga området.

Eva Larsson Widman har tidigare varit verksam vid de fastighetsrättsliga och entreprenadrättsliga specialistbyråerna Landahl Advokatbyrå, Advokatbyrån Hellgren Linander samt Widman Wiss Advokatbyrå.